|
|
|
Customersense
Forside Hvorfor vælge os? Ydelser Kunder Udtalelser Business cases Om os Kontakt

Kundearketyper

Kundearketyper skaber målrettede løsninger

Du har måske en stor mængde data der beskriver dine kunder: adfærdsstatistik på din hjemmeside, kundetilfredshedsundersøgelser, brugertests, interviews, fokusgrupper, support opkald, mv.

Men, hvordan gør du brug af denne data og kan du overskue den? Der er sikkert en stor sandsynlighed for, at din virksomhed har en række (typisk tykke rapporter) der beskriver kunderne. Hvor mange har læst disse rapporter? Og, hvor mange har gjort brug af rapporterne til at forbedre din virksomheds e-handelsløsning?

Mange udviklingsteams (udviklere, designere, tekstforfattere, mv.) og dine chefer har typisk defineret deres egne individuelle opfattelser af, hvem din virksomheds kunder er.

Det betyder, at din virksomhed ikke har et klart fokus på Jeres kunder, deres ønsker, krav og behov.


Vil du ramme alle, rammer du ingen 

Hvis du forsøger at designe en hjemmeside der skal ramme alle dine kunder, ender du med en løsning ingen er 100 % tilfredse med.

Teorien bag kundearketyper består derimod i, at du ved at designe målrettet med fokus på 3-6 kundearketyper, målretter du løsningen til flest mulige kunder. Disse kunder vil ikke blot være "nogenlunde tilfredse" med løsningen, nej de vil være meget eller yderst tilfredse, da de føler at præcist deres ønsker, krav og behov bliver opfyldt.

Det er et utroligt effektivt værktøj.

 

Sådan defineres kundearketyperne   

I stedet for at skrive store tykke rapporter, grupperer vi al viden om dine kunder (både kvantitativ og kvalitativ data) i nogle dataklynger der bedst muligt kendetegner dine kundearketyper.

Vi beskriver (typisk 3-6) hypotetiske kunder med navn, adresse, alder, hvor de bor, deres uddannelsesmæssige baggrund, hvor meget erfaring de har på Nettet, hvor tit de handler på din virksomheds hjemmeside, samt deres ønsker, krav og behov.

Herudover beskriver vi deres hverdag, deres uge, hvornår de går på Nettet, hvad de køber på Nettet, mv. sådan at vi har et så realitetstro billede af dem som muligt.

Dette gør det nemt for alle i din virksomhed at forstå hvem Jeres kunder er og de kan inddrages direkte i udviklingen af den nye hjemmeside.

Få et fælles udgangspunkt

Når I støder på et problem, kan I spørge hinanden: "Hvad ville Lise (kundearketypen Lise) gøre?". Hermed undgår I en masse diskussion om at "jeg synes" og "jeg tror", men I taler derimod alle med udgangspunkt i en fælles og konkret viden om, hvem Jeres kunder er.

 

Pris

Vores pris afhænger af, hvor meget data vi skal analysere ved udarbejdelsen af kundearketyperne, samt hvor detaljeret en beskrivelse I ønsker af kunderne, deres hverdag, købemønstre, mv.

Kontakt os for at lære mere om kundearketyper.Benjamin Gundgaard| Ehandel| Sælg mere på Nettet| Mobil e-handel